Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

nohalfmeasures
"Na co stać nas? Trzyma mnie tutaj tylko grawitacja. Życie nauczyło mnie, że nie ma większych granic. Tyle zdjęć, wiele wspomnień, jeden cel - walczyć dalej. Tak jest od dawna, wiem, że wytrwamy i wierzę, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Celebruję życie, żyję snem, nie chcę się obudzić. Ziemia zmienia się non stop, przestrzeń bez granic i wierzę, że najlepsze jest jeszcze przed nami."

July 10 2015

nohalfmeasures
nohalfmeasures
nohalfmeasures
nohalfmeasures
Reposted frommuir muir viaMaryy Maryy

June 29 2015

nohalfmeasures

June 17 2015

nohalfmeasures
7961 c915 500
If your dreams don't scare you, they aren't big enough.
Reposted byhaveagoodday haveagoodday
nohalfmeasures
7955 81dd 500
Reposted bynutsgallery nutsgallery
nohalfmeasures
7951 3912 500
Reposted bynutsgallery nutsgallery
nohalfmeasures
Play fullscreen
"Smile, the worst is yet to come (...), but the future is forever and the future is forgiven so smile."

June 15 2015

nohalfmeasures
8364 0261
nohalfmeasures

June 12 2015

nohalfmeasures
Musiałem znaleźć sens, zabrał mnie z tamtych miejsc dźwięk i powiedział mi: Zmień swoje życie na lepsze, rozwiń te skrzydła na wietrze i wreszcie weź się w garść. Zrozum ile jesteś wart, walcz o swoje szczęście nawet jak niewiele daje ci świat. Goniłem swoje szczęście i grzęzłem coraz częściej w mule, zamiast wziąć samego siebie pod lupę. Dziś czuje, że budzę się, przewartościowuję priorytety, resetuję grę. Nie wiem, kiedy wrócę - tyle miejsc muszę odwiedzić. Chcę się cieszyć życiem, nie wiem czy nie będzie mnie tydzień, czy tu jestem ostatni raz. Dlatego lecę dziś nad miastem jak ptak, wysoko tak, wolny jak nigdy wcześniej. Zostawiam wam ziemskie więzienie i strach, niesie mnie wiatr.
Reposted byAmericanlover Americanlover
nohalfmeasures
8130 6590 500
Reposted fromkarahippie karahippie viakarolsss karolsss

June 10 2015

nohalfmeasures
Reposted bysarkastycznasavorfrenataeaura-lunarisjnnathornat

June 09 2015

nohalfmeasures
Reposted byblackheartgirlmyfuckingrealitymerryxoxo
nohalfmeasures
nohalfmeasures
1375 6fdb 500
nohalfmeasures
1225 3cf1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl